Psykoterapi
Søger du hjælp?

Min erfaring som psykoterapeut er opbygget siden 1997, hvor jeg afsluttede min 4-årige gestalt terapeutiske uddannelse. Jeg arbejder med en anerkendt og veldokumenteret, støttende og rummelig terapiform i trygge og fortrolige rammer.

Ønsker du forandring?

Går du med en fornemmelse af, at der er "noget" som ikke rigtig fungerer, "noget" som vedvarende gentager sig, uden at du kan stille noget op over for det, og belaster det dig i en grad, så du ønsker din situation forandret?

 - så kan et terapeutisk forløb af kortere eller længere varighed være vejen til at opnå større selvforståelse og nye handlemuligheder.

Et forløb består af samtaler af hver 60 min. varighed. I forløbet undersøger vi sammen hvad du gør, hvordan du reagerer og jeg tydeliggør for dig hvilken betydning dette har for dig selv og din relation til andre.


Pia Clasen

Hvornår kan du have glæde af psykoterapi?

Sorg, Krise, Stress, Ensomhedsproblemer,
Identitetsproblemer, Spiseproblemer,
Angst / Eksamensangst,
Personlig udvikling,
Konflikthåndtering,
Vanskeligheder i parforholdet
Kommunikationsproblemer